שירותים
שירותי שמאות מקרקעין לצורך חלוקת ירושה או עיזבון

קרובי משפחה שנפטרו מותירים אחריהם פעמים רבות נכסי מקרקעין אשר עתידים להתחלק בין היורשים. חלוקת הנכסים בין היורשים צריכה להיות תואמת באופן מלא לצוואה או לרצונו של המוריש, וישנם שיקולים שונים בביצוע חלוקה זו. אלה כוללים כמובן את שוויו הנוכחי של הנכס, אך גם חבות במס החלה על הנכסים שהורשו.

הנכסים הללו הינם לרוב בעלי מעמד משפטי ותכנוני שונה, וחבות המס שלהם עשויה להיות מושפעת גם מנכסים אחרים שהיו בבעלותו של הנפטר.

המשרד בעל ניסיון רב במתן שירות אישי ודיסקרטי לצורך ביצוע הערכות שווי ליורשים לצורך מימוש צוואה או חלוקת עיזבון. אנו מנוסים במתן שירות אינדיבידואלי לכל אחד מהיורשים בדיסקרטיות מלאה וברגישות הנדרשת, וכן מעניקים שירות במסגרת זו למשרדי עורכי דין, מנהלי נכסים של תושבים זרים ומנהלי עיזבון.

שירותי שמאות מקרקעין להסכמי ממון ולהסכמי גירושין

כאשר פונים בני זוג להליך של גירושין, שאלת החלוקה של הנכסים המשותפים מהווה פעמים רבות את אחד מסלעי המחלוקת המשמעותיים, ולערכם ומעמדם המשפטי של הנכסים המשותפים חשיבות מכרעת להסכם הגירושין. לכך מצטרפים נכסים אשר ייתכן והיו בבעלותם של כל אחד מבני הזוג טרם הנישואים, ומהווים חלק מן הרכוש המשותף.

מנגד, בשנים האחרונות הולכים והופכים נפוצים יותר הסכמי ממון הנערכים בין בני זוג טרם הנישואים, על מנת להבטיח כי העושר שצברו עד למועד הנישואים יבוא בחשבון במקרה של גירושין. גם כאן חשוב לבצע הערכה של הנכסים הכלולים בהסכם ושל מצבם המשפטי והתכנוני נכון למועד עריכת ההסכם.

אנו מנוסים במתן שירות אינדיבידואלי ודיסקרטי לכל אחד מבני הזוג, בתשומת לב הראויה וברגישות מרבית, וכן מעניקים שירות במסגרת זו למשרדי עורכי דין ומגשרים העוסקים בדיני משפחה.

נהיה בקשר
טופס יצירת קשר